مرغ بجنورد تحت پوشش تامین اجتماعی مستمری بگیر

مرغ: بجنورد تحت پوشش تامین اجتماعی مستمری بگیر بیمه شده شیروان

گت بلاگز اخبار اجتماعی به شهرداری ، یاس&quot، پیگیری افشانی جهت وصول بدهی شرکت &quot

عضو هیات رئیسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد جلسه هم اندیشی صبحگاه امروز اعضای شورای شهر با شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با دستور جلسه پیگیری

به شهرداری ، یاس&quot، پیگیری افشانی جهت وصول بدهی شرکت &quot

پیگیری افشانی جهت وصول بدهی شرکت "یاس" به شهرداری

عبارات مهم : ایران

عضو هیات رئیسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد جلسه هم اندیشی صبحگاه امروز اعضای شورای شهر با شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران با دستور جلسه پیگیری بدهی شرکت “یاس” توضیحاتی ارائه کرد.

زهرا نژاد بهرام در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به جلسه هم اندیشی صبحگاه امروز اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اطراف قرارداد فی مابین شهرداری و شرکت یاس گفت: شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران صبحگاه امروز با عنوان بدهی شرکت یاس به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به جلسه هم اندیشی آمد و گزارشی در خصوص این بدهی ارائه داد و اعلام کرد که چه اتفاقی افتاده است.

وی با بیان اینکه میزان طلب شهرداری از این شرکت و زیرمجموعه های آن حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان هست، گفت: از آنجایی که آخرین گزارش های مالی به وسیله معاونت مالی شهرداری تهیه شده است بود، قرار شد افشانی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در نخستین وقت نسبت به مذاکره و گفت و گو با نهادهای مرتبط جهت پیگیری این عنوان جلسه بگذارند.

به شهرداری ، یاس&quot، پیگیری افشانی جهت وصول بدهی شرکت &quot

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog