مرغ بجنورد تحت پوشش تامین اجتماعی مستمری بگیر

مرغ: بجنورد تحت پوشش تامین اجتماعی مستمری بگیر بیمه شده شیروان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی سعید مرتضوی به ۲ سال حبس محکوم شد

وکیل مدافع اولیای‌دم محسن روح‌الامینی، از محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

سعید مرتضوی به ۲ سال حبس محکوم شد

سعید مرتضوی به ۲ سال حبس محکوم شد

عبارات مهم : ایران

وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی، از محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

میرمجید طاهری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این خبر گفت: رأی پرونده امروز به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

سعید مرتضوی به ۲ سال حبس محکوم شد

وی افزود: دادگاه تجدیدنظر به علت اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است.

طاهری در ادامه گفت: رأی صادره بسیار خوب است و دادگاه استدلال محکمی داشته است.

وکیل مدافع اولیای‌دم محسن روح‌الامینی، از محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه پیگیری به پرونده سعید مرتضوی در بخش کهریزک در تاریخ ۱۸ مهرماه در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

اولیای دم روح الامینی ۱۸ مهر ماه بعد از خروج از شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران گفته بود: طبق دعوت در وقت مقرر همراه وکلا در دادگاه حاضر بودیم و به علت اینکه تجدیدنظر خوانده – سعید مرتضوی – حضور نداشت و به جهت بیماری گواهی پزشکی ارائه داده بود، دادگاه جهت نزدیک ترین وقت در ماه آینده تجدید شد.

روح الامینی گفته بود که این پرونده به وسیله قضات متعددی در مراحل متفاوت مورد پیگیری قرار گرفته است.

سعید مرتضوی به ۲ سال حبس محکوم شد

دومین جلسه پیگیری به بخشی از پرونده سعید مرتضوی مربوط به اتفاق کهریزک، ۳۰ آبان بدون حضور سعید مرتضوی در شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

طاهری بعد از آخر دومین جلسه دادگاه به ایسنا گفت: در جلسه دادگاه اظهاراتمان را بیان کردیم و دفاعیات انجام شد.

وکیل مدافع اولیای‌دم محسن روح‌الامینی، از محکومیت سعید مرتضوی به دو سال حبس تعزیری در پرونده کهریزک در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

وی یادآور شد که ختم دادرسی در خصوص این پرونده اعلام نشده هست. سعید مرتضوی در دادگاه حضور نیافت، ولی لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کرده است.

طاهری در آخر اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر رأی این پرونده صادر شود.

سعید مرتضوی به ۲ سال حبس محکوم شد

وکیل اولیای دم روح الامینی هشتم شهریور سال ۹۵ به ایسنا گفته بود که سعید مرتضوی دو پرونده دارد که یکی مربوط به تامین اجتماعی و دیگری در مورد اتفاق کهریزک هست. از آنجا که سعید مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای دم روح الامینی تشکیل شده است بود، تبرئه شد، با اعتراض ما این پرونده به شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور ارجاع شد.

وی با بیان اینکه از آنجا که حکم صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده، مرجع تجدیدنظرخواهی دیوان عالی کشور هست، گفت: دیوان عالی هم این پرونده را جهت پیگیری مجدد به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ارجاع داده است.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | دادگاه | کهریزک | سعید مرتضوی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog