مرغ بجنورد تحت پوشش تامین اجتماعی مستمری بگیر

مرغ: بجنورد تحت پوشش تامین اجتماعی مستمری بگیر بیمه شده شیروان

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه درآمد ۳۵ میلیاردی دانشگاه آزاد از کنکور ، قبل از از بین بردن جایگزین مشخص شود، با از بین بردن کنکور موافقم

رییس شرکت سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد از کنکور درآمد داشته هست، گفت: این دانشگاه زیاد از شرکت سنجش از وجود کنکور

درآمد ۳۵ میلیاردی دانشگاه آزاد از کنکور ، قبل از از بین بردن جایگزین مشخص شود، با از بین بردن کنکور موافقم

با از بین بردن کنکور موافقم/قبل از از بین بردن جایگزین مشخص شود/درآمد ۳۵ میلیاردی دانشگاه آزاد از کنکور

عبارات مهم : آموزش

رییس شرکت سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد از کنکور درآمد داشته هست، گفت: این دانشگاه زیاد از شرکت سنجش از وجود کنکور منتفع می شود چراکه درآمدهای شرکت سنجش جهت برگزاری آزمون ها هزینه می شود ولی دانشگاه آزاد جهت کارها نرم افزاری جهت پذیرش دانشجو از داوطلبان زیاد از عضویت هزینه دریافت می کند.

دکتر خدایی در گفت وگو با ایسنا در تصویر العمل به بیانات بعضی مسئولین درخصوص ضرورت از بین بردن کنکور گفت: به علت اجتماعی بودن شاخصه کنکور طبیعی است این عنوان در معرض توجه قرار بگیرد و مسئولین در پست های متفاوت درخصوص آن اظهارنظر کنند. وزارت علوم و شرکت سنجش نیز از از بین بردن کنکور استقبال می کنند و هر چه ما بتوانیم این عنوان را ساماندهی کنیم به نفع کشور است چراکه ما در زمینه نحوه ورود به دانشگاه با شرایطی مواجه هستیم که این اوضاع با هیچ کشور دنیا قابل مقایسه نیست.

درآمد ۳۵ میلیاردی دانشگاه آزاد از کنکور ، قبل از از بین بردن جایگزین مشخص شود، با از بین بردن کنکور موافقم

وی در ادامه تصریح کرد: مساله کنکور به علت تقاضای ورود به دانشگاه حساسیت های اجتماعی بسیار بالایی دارد و این عنوان توجه خانواده ها را به خود جلب کرده هست. ولی باید گفت اوضاع حاضر درخصوص نحوه ورود به آموزش عالی و دلایل آن را نباید در شرکت سنجش و آموزش کشور جست وجو کرد چراکه این شرکت فقط محل گذر از مقطعی به مقطع دیگر است و باید آسیب شناسی های کنکور در بیرون از شرکت سنجش باشد.

معیارهای جایگزین کنکور باید مورد اعتماد جامعه باشد

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم چه کنکور باشد یا نباشد در هر نقطه بخواهیم یک سری از رشته ها و دانشگاه را جدا کنیم آن نقطه مشابه یا معادل کنکور می شود و توجهات به آن سمت حرکت می کند چراکه همواره متقاضی در بعضی رشته ها و دانشگاه ها زیاد است و بعضی دانشگاه ها جهت خانواده ها ایده آل هستند بنابراین با هر معیاری هم بخواهیم در مورد ورود داوطلبان به دانشگاه ها تصمیم گیری کنیم آن معیار باید براساس اوضاع موجود کشور باشد و بتواند اعتماد داوطلبان و خانواده ها را به خود جلب کند.

رییس شرکت سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد از کنکور درآمد داشته هست، گفت: این دانشگاه زیاد از شرکت سنجش از وجود کنکور

درجه بالای اعتماد به شرکت سنجش در جامعه

دکتر خدایی تاکید کرد: براساس نظرسنجی هایی که از داوطلبان و مردم صورت می گیرد شرکت سنجش و آموزش کشور که یک دستگاه اجرایی است توانسته اعتماد اجتماعی بالایی را به خود جلب کند. بنابراین خواسته ما این است که آن معیارهایی که افراد براساس آن وارد آموزش عالی می شوند باید اول بر اساس عدالت آموزشی صورت بگیرد و افراد احساس ظلم نکنند دوم ضوابط ورود به دانشگاه ها روشن و براق باشد و سوم قابل پاسخگویی به داوطلبان و خانواده ها باشد.

قبل از از بین بردن کنکور جایگزین مشخص شود

به گفته وی، اگر بخواهیم اشتباهات و ایرادات اوضاع فعلی کنکور را بیان کنیم مطمئناً آن ایرادات زیاد است ولی توصیه قابل توجه این است که ابتدا باید جهت از بین بردن کنکور جایگزین قابل اعتمادی داشته باشیم و براساس آن افراد را وارد دانشگاه کنیم و دوم اینکه این جایگزین قابل اعتماد مردم باشد و تصمیم باید از قبل به اطلاع مردم و داوطلبان برسد تا براساس آن بتوانند برنامه ریزی کنند.

درآمد ۳۵ میلیاردی دانشگاه آزاد از کنکور ، قبل از از بین بردن جایگزین مشخص شود، با از بین بردن کنکور موافقم

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: ما در هیچ کشور دنیا نمی بینیم قوانین متعددی در حوزه ورود به دانشگاه وجود داشته باشد. دانشگاه های دنیا براساس تقاضا درخصوص پذیرش دانشجویان خود تصمیم گیری می کنند ولی اوضاع پذیرش در کشور ما دقیقا براساس قوانین و مقررات است.

حذف کنکور قانونی که اصلاح شد

رییس شرکت سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد از کنکور درآمد داشته هست، گفت: این دانشگاه زیاد از شرکت سنجش از وجود کنکور

خدایی به قانون آبان ماه سال 86 مجلس درخصوص از بین بردن کنکور اشاره کرد و گفت: براساس این قانون به سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش وظیفه شد که تا آخر سال برنامه پنجم توسعه کنکور از بین بردن شود. یعنی سال 91 باید جایگزینی جهت کنکور معرفی شد که براساس آن امتحانات نهایی سراسری کشور در چهار سال آموزش متوسطه به عنوان ملاک پذیرش قرار گرفت. طبیعتاً قانون گذار می دانست امتحانات داخلی دبیرستان با توجه به تنوع سیستم آموزشی نمی توانست به عنوان معیار قابل قبول جهت ورود به دانشگاه باشد. به همین علت از بین بردن کنکور با این شرایط اتفاق نیفتاد.

وی یادآور شد: در سال 91 مجلس قانون فوق را تعمیر کرد و این قانون تازه سه وظیفه بر عهده سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش قرار داد و شورایی در این زمینه تشکیل شد. باز در این مرحله نیز همان وظیفه قبلی برعهده آموزش و پرورش گذاشته شد و این وزارتخانه مسئول ارائه سوابق تحصیلی دانش آموزان به شرکت سنجش شد و در کنار آن کلماتی نظیر استاندارد و مطابق اصول و اندازه گیری را قانون اضافه کرد و تاکید کرد این معیار می تواند به عنوان جایگزین کنکور باشد.

درآمد ۳۵ میلیاردی دانشگاه آزاد از کنکور ، قبل از از بین بردن جایگزین مشخص شود، با از بین بردن کنکور موافقم

پذیرش ۸۵ درصد داوطلبان بدون آزمون

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور ادامه داد: براساس اصلاحیه قانون فوق سیستم موظف است طی پنج سال 85 درصد از کل ظرفیت آموزش عالی را براساس تاثیر سوابق تحصیلی وارد دانشگاه ها کند. بنابراین سال گذشته 83.1 درصد از داوطلبان براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه ها شدند و امسال نیز براساس مصوبه شورای سنجش از 85 درصد عبور خواهیم کرد.

خدایی یادآور شد: وظیفه دیگر قانون به شرکت سنجش این بود که تاثیر سوابق تحصیلی جهت رشته هایی که از طریق کنکور پذیرش می گیرد از 25 درصد شروع شود و به صورت صعودی زیاد کردن پیدا کند و در این راستا قانون آموزش و پرورش را موظف کرد که سوابق تحصیلی داوطلبان را به سنجش ارائه کند ولی ما در همان سابقه تحصیلی 10 سال پیش مانده ایم و این سوابق ارائه نشده هست. در نتیجه مجلس متوجه این خلاء شد و سال 95 اصلاحیه ای به قانون 92 وارد کرد که در نتیجه آن تاثیر قطعی را به تاثیر مثبت تبدیل کرد و بعد 25 درصد به شرط تحت پوشش قرار دادن سوابق تحصیلی در پذیرش محقق شود.

پذیرش ۱۳ درصد دوره های روزانه بدون کنکور

وی خاطرنشان کرد: در هر صورت مسئله این است که در بحث کنکور سوابق جایگزین نداریم در واقع امسال حدود 13 درصد رشته های روزانه بدون کنکور و براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه ها شدند و به جز دانشگاه آزاد که همه ورودی ها آزمون برگزار می کند ما سال آینده بیش از 85 درصد ورودی ها را براساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه ها می کنیم.

دلایل برگزاری کنکور در بعضی رشته های دانشگاهی

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور برگزاری آزمون در بعضی از رشته ها بخصوص رشته های علوم تجربی را مهم دانست و گفت: ما نمی توانیم در بعضی رشته های خاص و پرطرفدار پذیرش بدون کنکور داشته باشیم چراکه تراکم و انباشت نمره های مساوی در این رشته ها بسیار زیاد هست. به عنوان نمونه در علوم تجربی تعداد 593 هزار داوطلب متقاضی بودند که 27 هزار نفر آنها معدل بالای 19.75 داشتند. بنابراین هنگامی که نمره مساوی باشد باید معیار جدیدی تعریف کرد یا قانون جدیدی گنجاند تا براساس آن افراد وارد دانشگاه ها شوند.

با از بین بردن کنکور موافقم

خدایی گفت: من شخصاً با از بین بردن کنکور موافق هستم ولی اعتقاد دارم باید معیار جدیدی جهت جایگزینی آن تعریف شود و افراد بدانند در شرایط مساوی بر چه اساسی باید وارد دانشگاه ها شوند.

وی تاکید کرد: اصلاح قوانین براساس درخواست اجتماعی بوده است که مجلس تصمیم گرفته ولی ما به عنوان متخصص می توانیم در این زمینه اظهارنظر کنیم و باید وضعیتی ایجاد کرد تا اعتماد داوطلبان محقق شود در غیر این صورت هر سیستمی ایجاد شود منجر به شکست خواهد شد.

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور گفت: براساس نظرسنجی ها 80 درصد داوطلبان کنکور را عالی ترین راه جهت ورود به دانشگاه ها می دانند.

مشکل آموزش و پرورش در ارائه سوابق تحصیلی

خدایی درخصوص اوضاع ارائه سوابق تحصیلی داوطلبان از سوی آموزش و پرورش به شرکت سنجش گفت: در حال حاضر 10 درس امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و پنج درس دوره پیش دانشگاهی به عنوان سوابق تحصیلی در کنکور در نظر گرفته می شود در صورتی که براساس قانون آموزش و پرورش باید سوابق تحصیلی نمرات دروس سه سال آخر متوسطه را ارائه بدهد. با شرایط فعلی تنها یک سوم توانایی داوطلبان به عنوان سوابق تحصیلی در کنکور دخیل می شود و این دقیقاً به صراحت در قانون ذکر شده است است که وزارت آموزش و پرورش مسوولیت ارائه سوابق تحصیلی را برعهده دارد.

وی گفت: قانون سال 92 کنکور را از بین بردن نمی کند ولی سه مدل پذیرش را مشخص کرده است و اینکه 85 درصد پذیرش ها بعد از پنج سال براساس سوابق تحصیلی باشد.

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: وزارت علوم و شرکت سنجش با از بین بردن کنکور موافق هستند ولی معتقدند معیارهای جایگزین کنکور ارائه شود و فرصتی به داوطلبان بدهیم که براساس آن بتوانند تصمیم گیری کنند.

خدایی با تاکید بر اینکه در سال 96 جهت 6 میلیون نفر آزمون برگزار کردیم، گفت: تقریبا نصف آزمون های شرکت سنجش درسی و نصف آن نیز جهت استخدام بوده است و هزینه عضویت در این آزمون ها براساس مصوبات هیات دولت تعیین می شود و هزینه ثبت نامی مستقیماً به خزانه دولتی واریز می شود.

درآمدها و هزینه های کنکور

وی با تاکید بر اینکه 128 میلیارد تومان اعتبار جهت هزینه های کنکور و آزمون ها به شرکت سنجش تخصیص داده شده، گفت: سال گذشته 109 میلیارد تومان درآمد این شرکت برآورد شده است که 75 درصد این بودجه منحصراً در برگزار کردن آزمون ها به دانشگاه ها و موسسات هزینه می شود و بیش از 120 هزار نفر با شرکت برگزار این آزمون ها همکاری دارند.

مجوز مافیای کنکور را ما صادر نمی کنیم

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور در پاسخ به بعضی ادعاها درخصوص مافیای کنکور گفت: مسئولین شرکت سنجش کارمند دولت هستند و زیاد از حقوق تعیین شده است نیز دریافت نمی کنند. مجوز حضور مافیای کنکور را شرکت سنجش صادر نمی کند و حق نظارت و درآمدها موسسات کنکور را کسانی دریافت می کنند که به این موسسات مجوز می دهند بنابراین شرکت سنجش نه مجوزی صادر می کند و نه نظارتی دارد و چگونه می تواند مافیای کنکور باشد.

خدایی تاکید کرد: موسسات کنکور به گونه ای هستند که نقطه برش هر جا قرار بگیرد به آن سمت حرکت می کنند و هر جا توجه اجتماعی باشد و داوطلبان به آن متمرکز شوند موسسات کنکور نیز نوع فعالیت خود را به آن سمت حرکت می دهند و این موسسات با از بین بردن کنکور منحل نمی شوند بنابراین اگر ملاک پذیرش در دانشگاه ها همان سوابق تحصیلی باشد نوع فعالیت موسسات به سمت آزمون های دبیرستان سوق می یابد.

درآمدهای شرکت سنجش براق است

وی گفت: مبنای برآورد هشت هزار میلیارد درآمد موسسات از کنکور را نمی دانیم که بعضی از مسوولان این ادعا را دارند. ما در شرکت سنجش درآمدهای براق و روشنی داریم و کاملا با این موسسات مستقل هستیم.

پاسخ به یک ادعا

خدایی در پاسخ به اظهاراتی که مدیر دانشگاه آزاد درخصوص پشت پرده کنکور مطرح کرده بود، گفت: در بحث آزمون ها و کنکور دانشگاه آزاد زیاد از همه منتفع می شود و این دانشگاه زیاد از شرکت سنجش، از هشت هزار میلیارد تومان درآمد ادعایی بهره مند می شود.

درآمد دانشگاه آزاد از کنکور

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور گفت: این شرکت جهت عضویت هر داوطلب در کنکور 22 هزار تومان هزینه دریافت کرده و در قبال آن آزمون برگزار می کند. در مجموع مبلغ دریافتی از داوطلبان 22 میلیارد تومان می شود که همانطور که عنوان کردم 75 درصد این مبلغ به دانشگاه ها و موسسات برگزارکننده آزمون پرداخت می شود ولی توصیه قابل توجه این است که بعد از برگزاری آزمون اطلاعات داوطلبان به دانشگاه آزاد ارائه می شود تا بتوانند در آن دانشگاه گزینش رشته کنند و براساس نمرات دانشجویان را به دانشگاه بفرستند. حال سئوال این است که آیا باید دانشگاهی که هیچ کار اجرایی در برگزاری کنکور ندارد و فقط یک کار نرم افزاری می کند از هر داوطلب باید 35 هزار تومان هزینه دریافت کند. بنابراین اگر شرکت سنجش جهت برگزاری کنکور 22 میلیارد تومان دریافت می کند، دانشگاه آزاد که هیچ نقشی در کنکور ندارد 35 میلیارد تومان پول می گیرد. بنابراین شرکت سنجش براق تر از آن است که نشان می دهد و درخصوص آن ادعاهایی را مطرح می کنند.

چه کسی مجوز موسسات کنکور را صادر می کند

خدایی همچنین گفت: همانطور که ذکر شد شرکت سنجش در ساماندهی نظارت و صدور موسسات کنکور نقشی ندارد و وزارت علوم و بهداشت نیز مجوز آنها را صادر نمی کند. بخش های دیگری نظیر آموزش و پرورش، ارشاد و غیره به این مراکز مجوز می دهند که البته این موسسات نیز بخشی از درآمد خود را به همان مراکزی که مجوز آنها را صادر می کند، تخصیص داده شده است می دهند بنابراین شرکت سنجش از تعطیلی این موسسات استقبال می کند و هیچ زیانی را تقبل نمی کند.

وی تراکم تقاضا جهت برگزاری آزمون ها از طریق شرکت سنجش را نشان از اعتماد دستگاه ها و جامعه به این شرکت دانست و گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ اعتراضی به عملکرد شرکت صورت نگرفته و اگر هم اعتراضی اتفاق افتاده اعتراض به سهمیه ها، ظرفیت ها و بعضی از قوانین و ضوابطی است که شرکت براساس آن عمل می کند.

تعاون کارکنان سنجش مستقل است

رئیس شرکت سنجش آموزش کشور درخصوص تعاونی کارکنان شرکت سنجش نیز گفت: شرکت تعاونی کارکنان شرکت سنجش شرکتی است که مجوز خود را از وزارت تعاون دریافت کرده و کاملا مستقل عمل می کند به طوری که من به عنوان مدیر شرکت هیچ اختیاری در این تعاونی ندارم و شرکت سنجش نیز با آن همکاری ندارد بنابراین این تعاونی یک کنکورهای آزمایشی و غیره برگزار می کند. اگرچه درآمد مالی اندکی دارد ولی در هر صورت فعالیت آنها که از 20 سال پیش مجوز خود را دریافت کردند ارتباطی به شرکت سنجش ندارد. همچنان که همه شرکت ها و شرکت ها جهت خود شرکت تعاونی تعریف کرده اند.

خدایی با تاکید بر اینکه در بحث از بین بردن کنکور اختلافی بین وزارت علوم و سایر مسئولین و تنها تفاوت ما این است که وزارت علوم و شرکت سنجش اعتقاد است تا زمانی که جایگزین مناسب و قابل اعتماد مردم جهت کنکور وجود نداشته باشد این جایگزین نیز از قبل به اطلاع داوطلبان نرسیده باشد، از بین بردن کنکور امکان پذیر نیست.

ضرورت ساماندهی سهمیه های کنکور

وی درخصوص اظهارنظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ساماندهی سهمیه ها در کنکور گفت: این موضوع، موضوعی کاملا مناسب و مهمتر از از بین بردن کنکور است چراکه طی سال های متمادی سهمیه ها و امتیازات مختلفی از سوی مجلس، شوراهای متفاوت و غیره به داوطلبان در کنکور در نظر گرفته شده است است که البته اگرچه این تصمیم حرکت مبارکی است ولی ممکن است به تحقق عدالت آموزشی آسیب وارد کند. ضمن اینکه اعتراضات امسال کنکور نیز ناشی از این عنوان بود بنابراین اگر این عنوان ساماندهی شود، می شود تا حدودی بعضی نابرابری ها را از بین بردن کرد چراکه ایده آل این است که افراد براساس نمره وارد دانشگاه شوند و قیدی جهت ورود آنها در دانشگاه نباشد.

واژه های کلیدی: آموزش | قانون | آموزشی | قانونی | دانشگاه | دانشگاه | داوطلبان | حذف کنکور | رشته های دانشگاهی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog