مرغ بجنورد تحت پوشش تامین اجتماعی مستمری بگیر

مرغ: بجنورد تحت پوشش تامین اجتماعی مستمری بگیر بیمه شده شیروان

گت بلاگز اقتصادی خرید یک دستگاه آپارتمان در محدوده سئول چقدر تمام می شود؟

یک دستگاه آپارتمان در محدوده ی نیایش روبروی کلوب انقلاب شهرك فجر جهت خرید به قیمت 750 میلیون تومان هست.

خرید یک دستگاه آپارتمان در محدوده سئول چقدر تمام می شود؟

به گزارش خبرنگار مسکنگروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، قیمت انواع مسکن جهت خرید در محدوده ی سئول به شرح زیر است:

عبارات مهم : مختلف

آدرس

زیربنا

طبقه

خرید یک دستگاه آپارتمان در محدوده سئول چقدر تمام می شود؟

سن بنا

قیمت واحد

قیمت کل

سئول شهرك فجر

یک دستگاه آپارتمان در محدوده ی نیایش روبروی کلوب انقلاب شهرك فجر جهت خرید به قیمت 750 میلیون تومان هست.

120

2

25

5,500,

660,,

شیخ بهائی سئول

خرید یک دستگاه آپارتمان در محدوده سئول چقدر تمام می شود؟

122

زیرهمكف

15

5,320,

یک دستگاه آپارتمان در محدوده ی نیایش روبروی کلوب انقلاب شهرك فجر جهت خرید به قیمت 750 میلیون تومان هست.

650,,

سئول نیایش مجتمع فجر

125

4

خرید یک دستگاه آپارتمان در محدوده سئول چقدر تمام می شود؟

20

4,640,

580,,

سئول شمالی نرسیده به خ 8 شرقی

95

زیرهمكف

25

10,520,

1,,,

سئول شهرك سئول

47

3

0

10,,

470,,

سئول نرسیده به خ 3 شرقی

104

3

0

10,,

1,040,,

سئول شهرك سئول

94

3

0

10,,

940,,

سئول نیایش شهرك فجر

120

3

20

5,500,

660,,

نیایش روبروی کلوب انقلاب شهرك فجر

125

3

20

6,,

750,,

سئول نرسیده به ك ششم

93

مختلف

0

10,,

930,,

بزرگراه نیایش روبروی ورزشگاه انقلاب

120

1

30

7,160,

860,,

سئول شهرك سئول

105

4

0

11,,

1,155,,

سئول شهرك سئول

92

مختلف

0

11,500,

1,058,,

سئول ك چهارم

120

2

13

7,910,

950,,

سئول روبروی استخر ونك

158

4

0

12,,

1,896,,

سئول شهرك سئول

150

4

0

11,,

1,650,,

سئول نیایش روبروی کلوب انقلاب

113

4

20

6,500,

734,500,

سئول شهرك فجر

130

3

20

6,,

780,,

سئول نیایش شهرك فجر

120

3

20

6,,

720,,

سئول نیایش شهرك فجر

131

1

25

5,500,

720,500,

انتهای خبر/

واژه های کلیدی: مختلف | انقلاب | بزرگراه | ورزشگاه | مسکن | قیمت | آپارتمان | بازار

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog